XII Kongres

Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej

map-marker Lublin

calendar3 15-17 września 2022


Zgłaszanie streszczeń doniesień

 

Zainteresowani uczestnicy mieli możliwość przesyłania streszczeń prac oryginalnych, które zostaną zaprezentowane w formie krótkich doniesień w czasie XII Kongresu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej do 15 lipca 2022 r. (przedłużony termin).

Przewidujemy, że streszczenia będą prezentowane w formie kilkuminutowego wystąpienia ustnego. W przypadku dużej liczby prac część autorów zostanie poproszona o zaprezentowanie doniesienia w formie plakatów elektronicznych. Szczegółowe informacje o kwalifikacji doniesień zostaną opublikowane w połowie sierpnia br.

 

Osoby zgłaszające prace zostaną powiadomione o kwalifikacji streszczenia pocztą elektroniczną. Organizatorzy dołożą starań żeby osoby prezentujące doniesienia zakwalifikowane do prezentacji zostały zwolnione z opłaty rejestracyjnej.

 

Autorzy najlepszych prac będą mieli możliwość publikacji pełnego tekstu pracy w czasopiśmie Acta Angiologica. Wytyczne dotyczące przygotowania pracy znajdują się na stronie czasopisma: https://journals.viamedica.pl/acta_angiologica