XII Kongres

Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej

map-marker Lublin

calendar3 15-17 września 2022


Szczegółowy Program Kongresu

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.

 

 Miejsce obrad: Lubelskie Centrum Konferencyjne, ul. Grottgera 2, Lublin

 

Czwartek, 15 września 2022 r.

Rejestracja uczestników od godzin porannych w Biurze Kongresu w holu wejściowym Lubelskiego Centrum Konferencyjnego

 

WARSZTATY TOWARZYSZĄCE KONGRESOWI

Szczegóły dotyczące warsztatów i zapisy na dedykowanej podstronie [kliknij żeby przejść]

 

13.00 – 14:30              Warsztaty z USG Doppler

                                    warsztaty firmy TMS / Canon Medical Systems

 

OBRADY NAUKOWE KONGRESU

 

9:00 – 9:15                 OTWARCIE KONGRESU

 

9:15 – 10:45               SESJA I. Angiodiabetologia

Moderatorzy:  Grzegorz Dzida, Paweł Maga, Wojciech Myśliński, Aleksander Sieroń

 

 1. Rola podiatry w interdyscyplinarnym zespole opieki nad stopą cukrzycową – doświadczenia krajowe i zagraniczne.

Edyta Falińska (15 min. + 3 min. dyskusja)

 1. Współczesne spojrzenie diabetologa na leczenie pacjenta z miażdżycą tętnic obwodowych.

Jerzy Hohendorff (15 min. + 3 min. dyskusja)

 1. Miażdżyca tętnic obwodowych u chorych z cukrzycą lub bez – czy to dwie różne choroby?

Paweł Maga (15 min. + 3 min. dyskusja)

 1. Biomarkery angio i antyangiogenne w niedokrwiennej stopie cukrzycowej

Martyna Schönborn (15 min. + 3 min. dyskusja)

 1. Czy pacjent z cukrzycą  jest dobrze przygotowany  do zabiegu naczyniowego?

Grzegorz Dzida (15 min. + 3 min. dyskusja)

 

10:45 – 11:00             Przerwa kawowa

 

11:00 – 12:30             SESJA II. Choroby układowe w chirurgii naczyń i angiologii

Moderatorzy: Bogna Grygiel-Górniak, Dariusz Janczak, Maria Majdan, Agata Stanek

 

 1. Trudności diagnostyczne i terapeutyczne olbrzymiokomórkowego zapalenia naczyń.

Bogna Grygiel-Górniak (12 min. + 3 min. dyskusja)              

 1. Choroba Takayasu -współczesna diagnostyka i leczenie.

Maria Majdan (12 min. + 3 min. dyskusja)

 1. Tętniaki zapalne aorty-punkt widzenia chirurga naczyniowego.

Dariusz Janczak (12 min. + 3 min. dyskusja)

 1. Buerger Disease - state of art.

Baghar Fazeli (12 min. + 3 min. dyskusja)

 1. Leczenie chirurgiczne choroby Takayasu w zakresie tętnic poniżej przepony.

Dariusz Janczak  (12 min. + 3 min. dyskusja)

 1. Aktualne leczenie zespołu  Raynaud’a.

Agata Stanek (12 min. + 3 min. dyskusja)

 

12:30 – 12:45             Przerwa kawowa

 

12:45 – 14:15             SESJA III. Przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych

Moderatorzy:  Łukasz Dzieciuchowicz, Grzegorz Halena, Walerian Staszkiewicz, Wojciech Witkiewicz

 

 1. Wprowadzenie – definicje, skala problemu i zagadnienia do rozwiązania.

Łukasz Dzieciuchowicz (10 min. + 3 min. dyskusja)

 1. Czy CERAB może zastąpić leczenie chirurgiczne zmian w odcinku aortalno-biodrowym?

Piotr Myrcha (10 min. + 3 min. dyskusja)

 1. Odcinek udowo-podkolanowy – czy i dlaczego żylny pomost udowo-podkolanowy jest najlepszy?

Włodzimierz Hendiger (10 min. + 3 min. dyskusja)

 1. Rola aterektomii w leczeniu zmian w odcinku udowo-podkolanowym.

Jarosław Nakonieczny (10 min. + 3 min. dyskusja)

 1. Technologie lekowe – rozwiązanie czy tylko oddalenie problemu nawrotu zwężenia.

Łukasz Dzieciuchowicz (10 min. + 3 min. dyskusja)

 1. Interwencje poniżej kolana – kiedy i jak?

Grzegorz Halena (10 min. + 3 min. dyskusja)

 1. Współczesne możliwości i wyniki leczenia zachowawczego przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych.

Arkadiusz Jawień (10 min. + 3 min. dyskusja)

 1. Podsumowanie

Łukasz Dzieciuchowicz

 

14:15 – 15:15             Obiad

 

15:15 – 16:35             SESJA IV. Dostępy naczyniowe do hemodializ

Moderatorzy: Jerzy Głowiński, Tadeusz Grochowiecki, Marek Iłżecki, Stanisław Przywara

 

 1. „Latest news” w dostępie naczyniowym do hemodializy.

Krzysztof Bojakowski (9 min. + 2 min. dyskusja)

 1. „DASS” - strategie postępowania.

Jerzy Głowiński (9 min. + 2 min. dyskusja)

 1. Egzotyka w dostępie naczyniowym do hemodializy.

Zbigniew Gałązka (9 min. + 2 min. dyskusja)

 1. Niedrożność spływu żył centralnych u chorych hemodializowanych.

Michał Toborek, Radosław Pietura (9 min. + 2 min. dyskusja)

       5. Dostęp naczyniowy do hemodializy w Polsce. Spojrzenie nefrologa.

Szymon Brzósko (9 min. + 2 min. dyskusja)

       6. Optymalizacja opieki nad chorym z dostępem naczyniowym do hemodializy. Regionalne ośrodki d/s dostępów naczyniowych do hemodializy.

Radosław Pietura, Stanisław Przywara (9 min. + 2 min. dyskusja)

       7. Wytwarzanie wewnątrznaczyniowe przetok tętniczo-żylnych do hemodializ – przełom, czy ślepa uliczka?

Tadeusz Grochowiecki (9 min. + 2 min. dyskusja)


16:35 – 17:00             Przerwa kawowa

 

17:00 – 18:30             SESJA V. Prace oryginalne

Moderatorzy: Tadeusz Grochowiecki, Waldemar Kostewicz, Piotr Szopiński, Damian Ziaja

 

 1. Doświadczenia własne z użycia stengraftu branchowanego w leczeniu tętniaków tętnic biodrowych w celu zachowania tętnicy biodrowej wewnętrznej.
  Piotr Terlecki (7 min. + 2 min. dyskusja)
   
 2. Zastosowanie systemu opartego na polimerowej technologii uszczelniania na podstawie wybranych przypadków klinicznych.
  Piotr Szopiński, Eliza Pleban, Jarosław Iwanowski, Jacek Michalak (7 min. + 2 min. dyskusja)
   
 3. 5-letnie doświadczenie w przezskórnej implantacji - EVAR, TEVAR,BEVAR, B-TEVAR.
  Artur Milnerowicz (7 min. + 2 min. dyskusja)
   
 4. Zastosowanie stent graftów typu branch w leczeniu tętniaków piersiowo-brzusznych po wcześniejszym zaopatrzeniu łuku aorty z zastosowaniem  Frozen Elephant Trunk (FET)– doświadczenia własne.
  Jacek Wojciechowski, Łukasz Znaniecki, Igor Burakowski, Piotr Marciniuk, Paweł Michalski, Joanna Halman, Jakub Brzeziński, Piotr Siondalski, Andrzej Klapkowski, Wojciech Karolak (7 min. + 2 min. dyskusja)
   
 5. Optymalizacja farmakoterapii pacjentów hospitalizowanych na oddziale chirurgii naczyniowej – ewaluacja usług farmacji klinicznej
  Kamila Urbańczyk, Paweł Wnęk, Tomasz Roleder, Wojciech Witkiewicz,Paul McCague, Michael Scott, Anna Wiela-Hojeńska (7 min. + 2 min. dyskusja)
 1. Powierzchnia i gęstość mięśnia biodrowo-lędźwiowego jako niezależne czynniki ryzyka  powikłań  w grupie chorych leczonych z powodu tętniaka aorty brzusznej.
  Joanna Halman, Łukasz Znaniecki, Martyna Łukasiewicz, Patryk Pyrgiel, Klaudia Szydłowska, Baraa Al-Faris, Nor Jawhar, Jacek Wojciechowski (7 min. + 2 min. dyskusja)
   
 2. Wyniki wczesne i długoterminowe leczenia zakażeń aorty brzusznej z użyciem ręcznie wytworzonych wstawek z osierdzia wieprzowego. 
  Łukasz Znaniecki, Jakub Brzeziński, Joanna Halman, Piotr Marciniuk, Paweł Michalski, Jacek Wojciechowski (7 min. + 2 min. dyskusja)
   
 3. Porównanie ultrasonografii dopplerowskiej, mikroprzepływowej i wzmacnianej kontrastem z angiotomografią komputerową w wykrywaniu przecieków po wewnątrznaczyniowym leczeniu tętniaków aorty brzusznej. 
  Łukasz Dzieciuchowicz, Anita Nowak, Łukasz Pałka, Rafał Błaszczyk, Adrian Karacz (7 min. + 2 min. dyskusja)
   
 4. Okołooperacyjna ocena aktywacji i dynamiki zewnątrzkomórkowych sieci neutrofilowych (NETs) u chorych leczonych wewnątrznaczyniowo z powodu tętniaków piersiowo-brzusznych.
  Milena Michalska, Tadeusz Grochowiecki, Tomasz Jakimowicz, Aleksandra Wyczałkowska-Tomasik, Andrzej Cacko, Leszek Pączek, Sławomir Nazarewski (7 min. + 2 min. dyskusja)
   
 5. Doświadczenia własne w leczeniu wewnątrznaczyniowym chorób aorty obejmujących dystalny odcinek łuku aorty. 
  Marcin Grudziecki, Arkadiusz Krzemiński, Łukasz Dzieciuchowicz (7 min. + 2 min. dyskusja)

 

18:30                          Kolacja

 

 

Piątek, 16 września 2022 r.

Rejestracja uczestników od godzin porannych w Biurze Kongresu w holu wejściowym Lubelskiego Centrum Konferencyjnego 

 

WARSZTATY TOWARZYSZĄCE KONGRESOWI

Szczegóły dotyczące warsztatów i zapisy na dedykowanej podstronie [kliknij żeby przejść]

 

9:00 – 17:00               Fantomowa Szkoła Chirurgii Naczyniowej- Endarterektomia Szyjna

warsztaty firmy Arteriae

 

10:00 – 12:00             Nowe możliwości w leczeniu pacjentów z przewlekłą niewydolnością żylną z wykorzystaniem systemu ablacji VENCLOSE™ RF

warsztaty firmy BD
 

14:30 – 17:30             Dalmatyńskie Warsztaty z MAC's Medical 

warsztaty firmy Mac´s Medical

 

OBRADY NAUKOWE KONGRESU

 

  8:00 –  9:30              SESJA VI. Tętnice szyjne

Moderatorzy: Piotr Andziak, Andrzej Dorobisz, Tomasz Jargiełło, Piotr Myrcha

 

 1. Rozwarstwienie tętnicy szyjnej wewnętrznej - kiedy leczyć operacyjnie?

Piotr Andziak (10 min. + 3 min. dyskusja)

 1. Wpływ techniki dostępu chirurgicznego na wczesne wyniki endarterektomii t. szyjnej wewnętrznej.

Marcin Grudziecki, Łukasz Dzieciuchowicz (10 min. + 3 min. dyskusja)

 1. Stentowanie tętnic szyjnych w różnych sytuacjach klinicznych.

Tomasz Jargiełło (10 min. + 3 min. dyskusja)

 1. Dostęp promieniowy do angioplastyki tętnicy szyjnej.

Piotr Musiałek (10 min. + 3 min. dyskusja)

 1. Jak leczyć kinking tętnicy szyjnej wewnętrznej?

Zbigniew Krasiński (10 min. + 3 min. dyskusja)

 1. Innowacyjna metoda oceny wpływu leczenia chirurgicznego zwężenia tętnicy szyjnej wewnętrznej na hemodynamikę przepływu dogłowowego.

Piotr Kaszczewski, Jerzy Leszczyński, Tomasz Ostrowski, Zbigniew Gałązka (10 min. + 3 min. dyskusja)

 1. Nowa metoda monitorowania mikrokrążenia mózgowego podczas operacji na tętnicach szyjnych: czasowo-rozdzielcza spektroskopia w bliskiej podczerwieni wzmocniona dożylnym podaniem kontrastu optycznego zieleni indocyjaninowej.

Michał Juszyński, Grzegorz Madycki, Anna Gerega, Adam Liebert (10 min. + 3 min. dyskusja)

 

9:30 – 9:35                Wystąpienie Konsultanta Krajowego w dziedzinie chirurgii naczyniowej

Wacław Kuczmik

 

  9:35 –  9:45              Przerwa kawowa

 

9:45 – 10:15               Wykład Honorowy

45 lat minęło …

Arkadiusz Jawień

 

10:15- 11:15               SESJA VII. Zaawansowane techniki wewnątrznaczyniowe w trudnych rewaskularyzacjach tętnic zmienionych miażdżycowo

Moderatorzy: Włodzimierz Hendiger, Arkadiusz Kazimierczak, Michał-Goran Stanišić

 

 1. Wieloośrodkowe badanie rewaskularyzacji aortalno- biodrowej techniką CERAB- follow- up.

Zbigniew Krasiński (12 min. + 3 min. dyskusja)

 1. Stenty lekowe w leczeniu tętnic obwodowych, czy nadal mają swoje miejsce? Zilver PTX we własnej praktyce.

Joanna Wiśniewska (12 min. + 3 min. dyskusja)

 1. Chimney CERAB (IMA) - technika zabiegu i wyniki wczesne. 

Marek Durakiewicz (12 min. + 3 min. dyskusja)

 1. Kompleksowe endowaskularne zaopatrzenie podziału tętnicy biodrowej wspólnej (CERIB) i inne konfiguracje celem zachowania drożności tętnicy biodrowej wewnętrznej - możliwości stentów pokrywanych BeGraft. 

Marek Durakiewicz (12 min. + 3 min. dyskusja)

 

11:15 – 11:30             Przerwa kawowa

 

11:30 – 13:00             SESJA VIII. Tętniaki aorty brzusznej

Moderatorzy: Dariusz Janczak, Marek Majewski, Grzegorz Oszkinis, Tomasz Zubilewicz

                                  

 1. Ewolucja późnych zmian w aorcie po wszczepieniu stent-graftów- nasza nowa rzeczywistość.

Dariusz Janczak (7 min. + 2 min. dyskusja)

 1. Metody postępowania po EVAR w przypadku przecieku typu IA.

Piotr Kasprzak (7 min. + 2 min. dyskusja)

 1. Preliminary experience with the MINOS low profile Adbominal Stent-Graft System.

Georgios A. Pitoulias (7 min. + 2 min. dyskusja)

 1. Early single-site experience with the low profile MINOS Abdominal Stent-Graft System in patients with difficult aortoiliac anatomy.

Grzegorz Oszkinis (7 min. + 2 min. dyskusja)

 1. Leczenie tętniaków aorty brzusznej u pacjentów z trudną anatomią. Nowa technologia zaginania proksymalnej części stent-graftu podnerkowego (EXCC).

Grzegorz Oszkinis (7 min. + 2 min. dyskusja)

 1. GORE EXCLUDER Conformable AAA Endoprosthesis with ACTIVE CONTROL System in everyday practice.

Tomislav Istvanic, Vedran Farkas (7 min. + 2 min. dyskusja)

 1. Endurant + Heli-FX - metoda leczenia tętniaków o trudnej szyi.

Krzysztof Szaniewski (7 min. + 2 min. dyskusja)

wykład sponsorowany przez Medtronic

 1. Operacje naprawcze po EVAR z użyciem stent-graftu branchowego Colt.

Piotr Szopiński, Eliza Pleban, Jarosław Iwanowski, Jacek Michalak (7 min. + 2 min. dyskusja)

 1. Implantacja stent-graftów aortalnych w obrazowaniu IVUS. Doświadczenia ośrodka.

Jan Jakub Kęsik, Grzegorz Borowski, Piotr Terlecki (7 min. + 2 min. dyskusja)

 1. Doświadczenia własne z zastosowaniem stent-graftu brzusznego Ankura.

Grzegorz Borowski (7 min. + 2 min. dyskusja)

 

13:00 – 14:00             Obiad

 

14:00 – 15:30             SESJA IX. Tętniaki piersiowo-brzuszne i rozwarstwienia aorty.

Moderatorzy: Zbigniew Gałązka, Jacek Szmidt, Wacław Kuczmik, Tomasz Jakimowicz

 

 1. Zapobieganie niedokrwieniu rdzenia kręgowego w operacjach wewnątrz-naczyniowych tętniaków piersiowo-brzusznych.
  Katarzyna Jama (9 min. + 2 min. dyskusja)
 2. T-Branch vs. CMD i T-Branch vs. FEVAR w leczeniu TAAA.

Piotr Kasprzak (9 min. + 2 min. dyskusja)

 1. Własne doświadczenia w leczeniu wewnątrznaczyniowym tętniaków piersiowo-brzusznych.

Wacław Kuczmik (9 min. + 2 min. dyskusja)

 1. Leczenie tętniaków piersiowo-brzusznych u chorych z rozwarstwieniem aorty.

Tomasz Jakimowicz (9 min. + 2 min. dyskusja)

 1. Operacje wtórne po wewnątrznaczyniowym leczeniu tętniaków okołonerkowych.

Jerzy Głowiński (9 min. + 2 min. dyskusja)

 1. Leczenie wewnątrznaczyniowe PAU w odcinku piersiowo-brzusznym – doświadczenia własne.

Jerzy Leszczyński, Rafał Maciąg, Zbigniew Gałązka (9 min. + 2 min. dyskusja)

 1. Type B aortic dissection treated using the chimney and stabilise techniques and laser fenestration in situ.

Marek Majewski (9 min. + 2 min. dyskusja)

 1. Wieloetapowe leczenie chorych z tętniakami rozwarstwiającymi aorty typu A wg klasyfikacji Stanford - bieg przez przeszkody.

Artur Milnerowicz (9 min. + 2 min. dyskusja)

 

15:30 – 15:45             Przerwa kawowa

 

15:45 – 17:15             SESJA X. Patologia łuku aorty

Moderatorzy: Tomasz Jakimowicz, Piotr Kasprzak, Mariusz Kuśmierczyk

 

 1. Leczenie otwarte patologii łuku aorty.

Mariusz Kuśmierczyk (10 min. + 5 min. dyskusja)

 1. Leczenie wewnątrznaczyniowe w łuku aorty - od pierwszych doświadczeń do triple arch-branch.

Piotr Kasprzak (10 min. + 5 min. dyskusja)

 1. What’s new in the arch?
  Stephan Haulon (10 min. + 5 min. dyskusja)
 1. Implantacja stent-graftu z laserową fenestracją „in situ” w leczeniu patologii łuku aorty.

Zbigniew Gałązka (10 min. + 5 min. dyskusja)

 1. Porównanie aktualnie dostępnych stent-graftów do łuku aorty.
  Wacław Kuczmik (10 min. + 5 min. dyskusja)
 1. Full metal jacket - jednoczasowa implantacja stent-graftu z odgałęzieniami do łuku aorty oraz do odcinka piersiowo-brzusznego.

Tomasz Jakimowicz (10 min. + 5 min. dyskusja)

 

17:15 – 17:30             Przerwa kawowa

 

17:30 – 18:30             SESJA XI. Kompleksowa opieka nad pacjentem z chorobą naczyń obwodowych. Sesja pod patronatem Alfasigma

Moderatorzy: Arkadiusz Jawień, Zbigniew Krasiński, Filip Szymański

 

 1. Śródbłonek naczyń jako narząd o kluczowym znaczeniu w patofizjologii schorzeń naczyń tętniczych i żylnych.

Arkadiusz Jawień (17 min. + 3 min. dyskusja)

 1. Jak leczyć przewlekłą chorobę żylną zgodnie z aktualnymi rekomendacjami?      

Zbigniew Krasiński (17 min. + 3 min. dyskusja)

 1. Holistyczne podejście w leczeniu pacjenta ze schorzeniami żył i tętnic obwodowych.

Filip Szymański (17 min. + 3 min. dyskusja)

 

18:30                           Kolacja

 

 

Sobota, 17 września 2022 r.

Rejestracja uczestników od godzin porannych w Biurze Kongresu w holu wejściowym Lubelskiego Centrum Konferencyjnego

 

OBRADY NAUKOWE KONGRESU
Sala S2

 

08:00 – 09:30             SESJA XII. Zakażenia w chirurgii naczyniowej

Moderatorzy: Marek Gacko, Zbigniew Krasiński, Sławomir Nazarewski, Krzysztof Ziaja

 

 1. Zakażenia w chirurgii naczyniowej – wprowadzenie.

Zbigniew Krasiński (5 min.)

 1. Ogólnopolski Rejestr Pacjentów leczonych z użyciem protez BioIntegral Surgical No-React®

Ewa Strauss, Zbigniew Krasiński (10 min. + 2 min. dyskusja)

 1. Allografty w leczeniu zakażeń protez naczyniowych.

Łukasz Dzieciuchowicz (10 min. + 2 min. dyskusja)

 1. Zakażania protez i łat naczyniowych w obrębie łuku aorty i tt. Szyjnych.

Piotr Myrcha (10 min. + 2 min. dyskusja)

 1. Zakażania stentów i stengraftów.

Arkadiusz Kazimierczak (10 min. + 2 min. dyskusja)

 1. Zakażenia dostępów naczyniowych u chorych dializowanych.

Maciej Zieliński (10 min. + 2 min. dyskusja)

 1. Diagnostyka przed i pooperacyjna u chorych z zakażeniami protez naczyniowych.

Marcin Gabriel (10 min. + 2 min. dyskusja)

 1. 25 lat doświadczeń w leczeniu zakażeń protez naczyniowych w Poznaniu.

Zbigniew Krasiński (10 min. + 2 min. dyskusja)

 

09:30 – 09:45                         Przerwa kawowa

 

09:45 – 11:15                        SESJA XIII. Przewlekła niewydolność żylna. Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa

Moderatorzy: Zbigniew Krasiński, Marek Maruszyński, Zbigniew Rybak, Piotr Terlecki

 

 1. Przewlekła niewydolność żylna od rozpoznania do leczenia.

Zbigniew Krasiński (9 min. + 2 min. dyskusja)

 1. Moje wskazania do stosowania sulodexydu w profilaktyce pozabiegowej na układzie żylnym.

Zbygniew Rybak (9 min. + 2 min. dyskusja)

 1. Największe badanie w grupie chorych onkologicznych z zakrzepicą leczonych apiksabanem i jego wpływ na wytyczne.

Zbigniew Krasiński (9 min. + 2 min. dyskusja)

wykład sponsorowany przez Pfizer

 1. Leczenie żylnej choroby zatorowo-zakrzepowej u pacjentów poniżej 18 roku życia.

Zbigniew Krasiński (9 min. + 2 min. dyskusja)

 1. Mechanical Thrombectomy (with Lightning™) for acute venous thrombus management.

Michael Lichtenberg (9 min. + 2 min. dyskusja)

wykład sponsorowany przez Penumbra

 1. Surgery of penile venous leakage, the most frequent cause of organic male impotence.

Eric Allaire (9 min. + 2 min. dyskusja)

 1. Rekanalizacja niedrożności żyły głównej dolnej.

Rafał Maciąg (9 min. + 2 min. dyskusja)

 1. Co wpływa na odległe wyniki stentowania żył głębokich?

Michał-Goran Stanišić (9 min. + 2 min. dyskusja)

 

11:15 – 11:30                         Przerwa kawowa

 

11:30 – 13:00             Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej

 

13:00 – 14:00             Obiad

 

14:00 – 15:40             SESJA XIV. Prace oryginalne

Moderatorzy: Piotr Ciostek, Paweł Chęciński, Mirosław Dziekiewicz, Grzegorz Madycki

 1. TOS  żylny - doświadczenia 30 letnie ośrodka poznańskiego.
  Zbigniew Krasiński (7 min. + 2 min. dyskusja)
 2. Leczenie operacyjne  zwyrodnienia torbielowatego przydanki tętnicy podkolanowej - trudny problem kliniczny.
  Dariusz Janczak (7 min. + 2 min. dyskusja)
 3. „High way to disaster” czyli dostęp naczyniowy v. duży system dostawczy.
  Mirosław Dziekiewicz, Maciej Dąbrowski, Leszek Gryszko, Piotr Kwiatkowski, Zbigniew Chmielak, Adam Witkowski (7 min. + 2 min. dyskusja)
 4. Systemy niskoprofilowe. Nisza czy platforma uniwersalna ? 
  Grzegorz Halena (7 min. + 2 min. dyskusja)
 5. Różne możliwości zaopatrywania tętniaków łuku aorty z użyciem stent-graftów typu "custom made".
  Eliza Pleban, Jarosław Iwanowski, Jacek Michalak, Piotr Szopiński (7 min. + 2 min. dyskusja)
 6. Nowości z dziedziny medycyny wojskowej. ICMM Bruksela 2022.
  Mirosław Dziekiewicz (7 min. + 2 min. dyskusja)
 7. Krwawienie z przewodu pokarmowego z ukrwotocznionej torbieli pozapalnej trzustki zaopatrzone wewnątrznaczyniowo.
  Łukasz Migdalski, Konrad Janowski, Michał Czeczotka, Włodzimierz Hendiger (7 min. + 2 min. dyskusja)
 8. Leczenie  zakażonych przeszczepów naczyniowych protezą  BioIntegral Surgical w materiale własnym.
  Kornel Pormańczuk, Bartłomiej Czapla, Michał Zalewski, Renata Taboła (7 min. + 2 min. dyskusja)
 9. Częściowa wymiana protezy naczyniowej na protezę biologiczną jako skuteczna metoda w  leczeniu zakażeń pomostów naczyniowych u pacjentów wysokiego ryzyka.
  Marek Tuchendler, Piotr Piszczek, Maciej Liebner, Andrzej Jarka, Natalia Goździkiewicz, Wojciech Witkiewicz (7 min. + 2 min. dyskusja)
 10. Nowe podejście do diagnostyki Fenomenu Raynaud w oparciu o różne metody pomiaru mikrokrążenia – czy po 160 latach od pierwszego opisu choroby, wiemy już, jak ją rozpoznać?
  Michał Juszyński, Jolanta Obidzińska-Trościanko, Grzegorz Madycki (7 min. + 2 min. dyskusja)
 11. Zastosowanie systemu Excluder z aktywnym systemem kontroli w zaopatrywaniu tętniaków z ugięciem szyi do 90 stopni.
  Marek Tuchendler, Stanisław Drelichowski, Natalia Goździkiewicz, Katarzyna Kulikowska, Maciej Liebner, Stanisław Ferenc, Piotr Piszczek, Wojciech Witkiewicz (7 min. + 2 min. dyskusja)

 

15:40 – 16:00             Przerwa kawowa

 

16:00 – 17:45             SESJA XV. Sesja młodych chirurgów

Moderatorzy: Marcin Feldo, Stanisław Przywara, Piotr Terlecki, Tomasz Zubilewicz

 1. Leczenie „ostatniej szansy” w krytycznym niedokrwieniu kończyn dolnych.
  Michał Juszyński (10 min. + 3 min. dyskusja)
 2. Zmodyfikowana endarterektomia z wynicowaniem tętnicy szyjnej: porównanie doświadczeń własnych z wynikami innych technik opublikowanych w literaturze.
  Dawid Siemieniuk (10 min. + 3 min. dyskusja)
 3. Technika retrograde u pacjentów bez możliwości klasycznej rewaskularyzacji - ostatnia deska ratunku dla pacjentów i ich jakości życia.
  Mikołaj Maga (10 min. + 3 min. dyskusja)
 4. Ocena efektywności standardowej dawki heparyny podczas zabiegów naczyniowych na podstawie pomiarów ACT - przegląd literatury. 
  Joanna Halman (10 min. + 3 min. dyskusja)
 5. Zespół tętnicy krezkowej górnej u 35-letniej pacjentki - opis przypadku.
  Joanna Halman, Łukasz Znaniecki, Jacek Wojciechowski, Jakub Woźniak (10 min. + 3 min. dyskusja)
 6. Leczenie zwężenia tętnicy nerki przeszczepionej.
  Klaudiusz Kobziakowski (10 min. + 3 min. dyskusja)
 7. Wczesne wyniki leczenia zmian w odcinku udowo-podkolanowym z wykorzystaniem stentu Supera.
  Szymon Salamaga (10 min. + 3 min. dyskusja)
 8. Możliwości diagnostyczne i terapeutyczne leczenia chorób tętnic u pacjentów z niewydolnością nerek. Przypadek kliniczny pacjenta.
  Michał Terpiłowski(10 min. + 3 min. dyskusja)

Nagroda dla najlepszej prezentacji została ufundowana przez firmę Mac's Medical.

 

17:45                          Zakończenie Kongresu
 

Wyjazd uczestników.