XII Kongres

Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej

map-marker Lublin

calendar3 15-17 września 2022


Ramowy program Kongresu

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.

 

 Miejsce obrad: Lubelskie Centrum Konferencyjne, ul. Grottgera 2, Lublin

 

Czwartek, 15 września 2022 r.

Rejestracja uczestników od godzin porannych w Biurze Kongresu w holu wejściowym Lubelskiego Centrum Konferencyjnego

 

WARSZTATY TOWARZYSZĄCE KONGRESOWI

Szczegóły dotyczące warsztatów i zapisy na dedykowanej podstronie [kliknij żeby przejść]

 

13.00 – 14:30              Warsztaty z USG Doppler

                                    warsztaty firmy TMS / Canon Medical Systems

 

OBRADY NAUKOWE KONGRESU

 

9:00 – 9:15                 OTWARCIE KONGRESU

 

9:15 – 10:45               SESJA I. Angiodiabetologia

 

10:45 – 11:00             Przerwa kawowa

 

11:00 – 12:30             SESJA II. Choroby układowe w chirurgii naczyń i angiologii

 

12:30 – 12:45             Przerwa kawowa

 

12:45 – 14:15             SESJA III. Przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych

 

14:15 – 15:15              Obiad

 

15:15 – 16:35             SESJA IV. Dostępy naczyniowe do hemodializ

 

16:35 – 17:00             Przerwa kawowa

 

17:00 – 18:30             SESJA V. Prace oryginalne

 

18:30                          Kolacja

 

 

Piątek, 16 września 2022 r.

Rejestracja uczestników od godzin porannych w Biurze Kongresu w holu wejściowym Lubelskiego Centrum Konferencyjnego

 

WARSZTATY TOWARZYSZĄCE KONGRESOWI

Szczegóły dotyczące warsztatów i zapisy na dedykowanej podstronie [kliknij żeby przejść]

 

9:00 – 17:00             Fantomowa Szkoła Chirurgii Naczyniowej- Endarterektomia Szyjna

warsztaty firmy Arteriae

 

10:00 – 12:00           Nowe możliwości w leczeniu pacjentów z przewlekłą niewydolnością żylną z wykorzystaniem systemu ablacji VENCLOSE™ RF

warsztaty firmy BD
 

14:30 – 17:30           Dalmatyńskie Warsztaty z MAC's Medical 

warsztaty firmy Mac´s Medical

 

OBRADY NAUKOWE KONGRESU

 

  8:00 –  9:30              SESJA VI. Tętnice szyjne

 

  9:30 – 9:35                Wystąpienie Konsultanta Krajowego w dziedzinie chirurgii naczyniowej

 

9:35 –  9:45              Przerwa kawowa

 

9:45 – 10:15               Wykład Honorowy

 

10:15- 11:15               SESJA VII. Zaawansowane techniki wewnątrznaczyniowe w trudnych rewaskularyzacjach tętnic zmienionych miażdżycowo

 

11:15 – 11:30             Przerwa kawowa

 

11:30 – 13:00             SESJA VIII. Tętniaki aorty brzusznej

 

13:00 – 14:00             Obiad

 

14:00 – 15:30             SESJA IX. Tętniaki piersiowo-brzuszne i rozwarstwienia aorty.

 

15:30 – 15:45             Przerwa kawowa

 

15:45 – 17:15             SESJA X. Patologia łuku aorty

 

17:15 – 17:30             Przerwa kawowa

 

17:30 – 18:30             SESJA XI. Kompleksowa opieka nad pacjentem z chorobą naczyń obwodowych. Sesja pod patronatem Alfasigma

 

18:30                           Kolacja

 

 

Sobota, 17 września 2022 r.

Rejestracja uczestników od godzin porannych w Biurze Kongresu w holu wejściowym Lubelskiego Centrum Konferencyjnego

 

OBRADY NAUKOWE KONGRESU

 

08:00 – 09:30           SESJA XII. Zakażenia w chirurgii naczyniowej

 

09:30 – 09:45            Przerwa kawowa

 

09:45 – 11:15            SESJA XIII. Przewlekła niewydolność żylna. Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa

 

11:15 – 11:30             Przerwa kawowa

 

11:30 – 13:00             Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej

 

13:00 – 14:00             Obiad

 

14:00 – 15:40             SESJA XIV. Prace oryginalne

 

15:40 – 16:00             Przerwa kawowa

 

16:00 – 17:45             SESJA XV. Sesja młodych chirurgów

 

17:45                          Zakończenie Kongresu
 

Wyjazd uczestników